Den gjennomsnittlige årlige temperaturen er generelt høyere på slettene enn i fjellene, og høyere i sør enn i nord.
Temperaturene varierer mindre i de sørlige slettene rundt Ho Chi Minh-byen og Mekongdeltaet hvor de ligger mellom 21 og 32°C i løpet av året.
Sesongvariasjoner i fjellene og platåene og i nord er mye mer dramatisk, her varierer temperaturene fra 5°C i desember og januar til 37°C i juli og august. .

Vietnam strekker seg fra 8° til 24° nordlig bredde, og med en markert variasjon i topografisk relieff varierer klimaet betydelig fra sted til sted. I løpet av vinteren, eller den tørre sesongen, som strekker seg omtrent fra november til april, blåser vanligvis monsunvind fra nordøst langs den kinesiske kysten og over Tonkinbukten og tar med seg en betydelig fuktighet underveis. Følgelig kan vintersesongen i de fleste deler av landet bare regnes som tørr ved sammenligning med regn- eller sommersesongen. Årlig nedbørsmengde er betydelig i alle regioner og dramatisk i noen, alt fra 1200 til 3000 millimeter kan forventes. Nesten 90% av nedbøren faller i løpet av sommeren. . – Kilde wikipedia