Reisevilkår Billett

Bestilling av flybilletter: For bestilling av fly gjelder spesielle bestemmelser for forkjøp, varighet av reise og endringsmuligheter. Dette må sjekkes ved den enkelte bestilling. Billettutstedelsen vil normalt være klar innen 2 dager. Spebarn under 2 år betaler som regel 10% av flypris, men får ikke eget sete.

Avbestilling: Ved avbestilling av flybilletter gjelder forskjellige regler fra flyselskap til flyselskap. Sjekk ved bestilling. Ved kansellering/endring betales et ekspedisjonsgebyr på kr 300 per billett i tillegg til flyselskapets egne gebyrer.

Endring: Ved endring av flybilletter, sjekk ved bestilling.

Bestilling og betaling: Betalingsfrist og betalings måten avtales ved bestilling.

Priser: Prisen som er avtalt kan bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoff, skatter, avgifter eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer, som Trans Reiser ikke har kunnet forutse

Skatter: Flyskatter og avgifter er inkludert. Skatter kan endre seg utenfor vår kontroll, og kunden plikter å betale disse da de pålegges av myndighetene. I flere land må man svært ofte betale en tilleggsskatt lokalt på flyplassen ved avreise.

Kundens plikter: Kunden plikter ved bestilling å oppgi korrekt navn for den reisende. Navneendring er ikke tillatt og kan medføre at kunden taper sin plass. Kunden plikter å rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av Trans Reise. Kunden plikter å påse at alle nødvendige reisedokumenter er mottatt fra Trans Reise. Kunden plikter også ved mottak av dokumenter å sjekke at disse er i henhold til bestilling, se dokumenter.

Dokumenter: Kunden vil få tilsendt sine dokumenter/flybilletter ca. 1 uker når hele reisen er innbetalt. Dokumentene skal inneholde flybilletter og nødvendig informasjon om reisen. Det er den reisendes plikt å påse at alle reisedokumenter er mottatt og er i orden.

Refusjoner: Påbegynte reise refunderes ikke. Enkelte billetter kan ikke refunderes, sjekk ved bestilling. Ved refusjon belastes et gebyr på kr. 300 pr utbetaling i tillegg til flyselskapets egne gebyrer.

Reiseforsikring: Om De ikke har en reiseforsikring, så anbefaler vi sterkt at De tegner en kombinert avbestilt & reiseforsikring. En reiseforsikring dekker sykdom, ulykke, ansvar og forsinket eller tapt reisegods. De kan få kjøpt Europeiske Reiseforsikring gjennom oss, om ønskelig.

Innsjekking: Man må møte på flyplassen senest 1 1/2 – 2 timer før avgang. Mange flyselskaper anbefaler ytterligere tid i hektiske perioder grunnet forsterket sikkerhetskontroll. Ved ombordstigning må man nå som regel forevise pass sammen med boardingpass.

Pass/Visum: Det er reisende sitt ansvar å undersøke om man trenger visum eller transittvisum samt eventuelt ordner dette. Med norsk pass trenger De visum til bl.a. Cuba, Kina, Kambodsja, Laos, Burma, Nepal. Enkelt land gir visumfritak for begrenset opphold: Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Filippinene Pass må ofte være gyldig 6 måneder etter De er kommet hjem. For andre land, ring og sjekk visumplikt.

Utenriksdepartementet gir faktaopplysninger og annen landinformasjon til utenlandsreisende:

Helse: Det er normalt ikke nødvendig med noen vaksine for reise til USA og Canada. Skal du til Asia/Sør-Amerika kan du kontakte din lokale helsestasjon for nærmere informasjon.